Nieruchomości - wiadomości

- rynek nieruchomości - trendy - analizy - newsy Nieruchomości

ALEDOM Nieruchomości - Katowice / Ruda Śląska
Szukaj
nieruchomości
szukaj nieruchomości
  Newsy    Wersja do druku     

Można nie zgodzić się na drastyczną podwyżkę opłaty za użytkowanie wieczyste

Na wniesienie opłaty rocznej użytkownicy wieczyści mają czas do jutra. Można się sprzeciwić aktualizacji opartej na niejasnych kryteriach wyceny. W postępowaniu odwoławczym to gmina musi udowodnić wzrost wartości nieruchomości.

Najpóźniej do 31 marca użytkownicy wieczyści powinni uiścić opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntu. W tym roku dla wielu z nich może być to spory problem. Gminy aktualizują bowiem opłaty za wieczyste użytkowanie. W efekcie przeszacowania wartości działek podwyżki sięgają nawet 5600 proc. (krakowska drukarnia będzie musiała zapłacić 76 tys. zł zamiast dotychczasowych 1350 zł). Podobne przykłady znajdziemy w innych miastach. Opłata roczna dla lokatora mieszkania o powierzchni 50 m2 przy ul. Freta wzrosła z dotychczasowych 150 zł do aż 2700 zł rocznie (1800 proc.). W Łodzi opłatę za użytkowanie wieczyste dla 100-metrowego domu przy ul. Zelwerowicza gmina podniosła z 600 do 1800 zł rocznie (300 proc.).

– Wzrost opłat z jednej strony wynika z upływu czasu od ostatniej aktualizacji, z drugiej zaś strony z rosnących cen gruntów – wyjaśnia Urszula Majewska z Wydziału Organizacyjnego Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

W centrum stolicy ostatnia kompleksowa aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych na cele mieszkalniowe miała miejsce w 1993 roku.

– Wieloletnie zaległości w wycenach gruntów prowadzą do zachwiania budżetów, a nawet do bankructw firm – ostrzega Arkadiusz Protas, wiceprezes Business Centre Club.

Podwyżki dotkną także osób prywatnych, ponieważ opłata za użytkowanie wieczyste jest częścią składową czynszów za mieszkania.
Drogi grunt – wysokie opłaty

Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

– Na wartość nieruchomości wpływają między innymi lokalizacja, powierzchnia działki, sąsiedztwo i otoczenie, a także intensywność zabudowy i możliwości zagospodarowania – tłumaczy Anna Sznytko, rzecznik prasowy prezydenta miasta i Urzędu Miasta Poznania.

Jednak zdaniem Arkadiusza Protasa opłaty za użytkowanie wieczyste często ustalane są na podstawie niejasnych wycen nieruchomości.

– Biegli biorą np. pod uwagę transakcje w sąsiedztwie. Efekt jest taki, że działka na warszawskim Mokotowie wyceniana jest na podstawie cen z dzielnicy Wilanów i odwrotnie – twierdzi Protas.

I dodaje, że stosowane przeliczniki i algorytmy pozwalają dowolnie określić cenę działki.
Użytkownicy się odwołują

– Wypowiedzenie dotychczasowej wysokości opłaty powinno nastąpić do 31 grudnia roku poprzedzającego, równocześnie z przesłaniem oferty przyjęcia jej nowej wysokości – wyjaśnia Magdalena Wojciechowska, rzecznik prasowy prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, która w tym roku podniosła opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, którymi gospodaruje w imieniu Skarbu Państwa.

Użytkownik wieczysty niezadowolony z zaproponowanej wysokości opłaty rocznej może w terminie 30 dni od doręczenia wypowiedzenia zwrócić się do samorządowego kolegium odwoławczego z wnioskiem o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona i powinna pozostać w dotychczasowej wysokości, bądź też uzasadniona w innej wysokości. Brak takiego wniosku oznacza przyjęcie oferty nowej wysokości opłaty rocznej. Wielu użytkowników korzysta jednak ze swoich praw. W Krakowie od decyzji gminy odwołało się ponad 1000 spółek.

– W Łodzi do samorządowego kolegium odwoławczego wpłynęło 678 wniosków o ustalenie, że aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste, która miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2010 r., jest nieuzasadniona albo uzasadniona w innej wysokości – mówi Zygmunt Markiewicz, prezes SKO w Łodzi.

W tym mieście rozpatrzono dotychczas 195 spraw, ale tylko w 19 sprawach ustalono opłaty w niższej wysokości.

– Przypadki, gdy SKO ustala wysokość opłaty rocznej inną, niż zaproponowało miasto, dotyczą przeważnie gruntów oddanych na cele komercyjne, a zatem i wysokich opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – mówi Urszula Majewska.

Podwyżkę trzeba uzasadnić

Użytkownik wieczysty może złożyć wniosek do SKO bez konieczności udowadniania swojego przekonania o bezzasadności aktualizacji opłaty rocznej. Wystarczy sam fakt zadeklarowania niezadowolenia z propozycji właściwego organu. Natomiast organ podnoszący ceny opłat (gmina, Skarb Państwa) musi udowodnić, że istnieją uzasadnione przesłanki do aktualizacji opłaty rocznej.

– W praktyce oznacza to dostarczenie do kolegium odpisów dokumentów będących podstawą aktualizacji, a zatem operatu szacunkowego i wypowiedzenia dotychczasowej wysokości opłaty rocznej – mówi Urszula Majewska.

Od orzeczenia kolegium zarówno organ podnoszący opłatę (właściciel gruntu), jak i użytkownik wieczysty może wnieść sprzeciw do sądu powszechnego. W takim przypadku pozwanym będzie zawsze właściciel nieruchomości. Dotychczas do walki o obniżenie opłaty w postępowaniu sądowym wielu użytkowników zniechęcał fakt, że to oni (jako powodowie) musieli udowodnić w sądzie zawyżenie opłaty. Ponosili więc koszty biegłego itd. Ostatnio jednak praktyka się zmieniła.

– Ciężar dowodu w całym postępowaniu aktualizacyjnym spoczywa na organie dokonującym aktualizacji opłaty, a więc właścicielu nieruchomości – stwierdził Sąd Najwyższy w wyrok (sygn. I CSK 45/09).

Wyrok ten znacznie ułatwia sytuację dowodową użytkowników wieczystych.

30 dni ma użytkownik wieczysty na złożenie wniosku do SKO o ustalenie opłaty

Podstawa prawna

Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).


Daria Stojak | Dziennik Gazeta Prawna
Biuro / Agencja  Nieruchomości Katowice
Mapa serwisu | Polityka prywatności Aktualności ALEDOM NieruchomościOferty Nieruchomości ŚląskOferty Mieszkaniowe Śląsk
Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.AKCEPTUJĘ, NIE POKAZUJ WIĘCEJCZYM SĄ PLIKI COOKIES?
kupno i najem nieruchomości kupno i najem nieruchomosci sprzedaż i wynajem nieruchomości sprzedaz i wynajem nieruchomosci